Předchozí ročníky:

konference

IGOR ZHOŘ A CESTY K UMĚNÍ

středa 11. března 2015

10.30 - 17.30 hod

přednášky a animace

Moravská galerie v Brně: Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14, přednáškový sál (přednášky) a Místodržitelský palác, Moravské nám. 1a, 1. patro (animace)

Pořadatelé
Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D., a Mgr. Bc. Alice Stuchlíková, Ph.D.)

 

Finanční podpora
Statutární město Brno a Masarykova univerzita (projekt 1190/2014)

Přihlášky k účasti přijímá Mgr. Jitka Burdová, 327287@mail.muni.cz (jméno i s tituly, název a adresa instituce, závazný zájem o účast na studentské animaci Baroko v pohybu ano/ne).

Na akci nebude vybírán konferenční poplatek.

 

 

Program

 

10.00–10.30 h prezence účastníků konference

 

 

ÚVODNÍ SLOVO
10.30 h
Mgr. Jan Press  (ředitel Moravské galerie v Brně)

 

1. blok: TEORETICKÝ KONCEPT IGORA ZHOŘE (moderátor prof. Radek Horáček)

10.40–12.30 h

 

Mgr. Veronika Drobná (doktorandka na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity)
Životní milníky Igora Zhoře

 

prof. Mgr. Miloš Michálek (vedoucí ateliéru grafiky na Katedře všeobecné průpravy Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)
Igor Zhoř – pohled z Ústí

 

prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (vedoucí Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity)
Zhoř napsal slovo „bastardizace“. Platí to i dnes?

 

doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (pedagožka na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity)
Teorie mezi uměním a výchovou

 

doc. akad. soch. Jiří Sobotka (pedagog na Střední škole umění a designu, stylu a módy v Brně a na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity)
Hledání za věcmi (vzpomínka na Igora Zhoře)

 

doc. akad. mal. Petr Veselý (pedagog na Střední škole umění a designu, stylu a módy v Brně a na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity)
Pozapomenuté recenze Igora Zhoře (sin)

 

12.30–13.30 h oběd

2. blok: VÝUKA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ UMĚNÍ (moderátor prof. Radek Horáček)

13.30–14.45 h

 

doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. (pedagog na Katedře studia humanitní vzdělanosti (kreativní modul) Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze)
Jak chápat výtvarné umění ve výtvarné výchově

 

doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D. (pedagožka na Katedře výtvarné výchovy Pedagogická fakulty Univerzity Karlovy v Praze)
Režimy viditelnosti a vypověditelnosti: poznámky k percepci výtvarného artefaktu u dětí a mládeže


Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D. (pedagožka na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci)
Olomoucká škola muzejní a galerijní pedagogiky


Mgr. Bc. Alice Stuchlíková, Ph.D. (pedagožka na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity)
Brněnská škola muzejní a galerijní pedagogiky (s příklady aktuální spolupráce)


14.45–15.15 h občerstvení ve foyeru Uměleckoprůmyslovém muzeu MG

3. blok: PRAXE MUZEJNÍ A GALERIJNÍ PRÁCE PRO VEŘEJNOST (moderátorka dr. Alice Stuchlíková)

15.15–16.10 h

 

Mgr. Daniela Čarná, PhD. (manažérka vzdelávacích programov Domu umenia/Kunsthalle Bratislava)
Galerijná pedagogika v praxi slovenských inštitúcií

 

Mgr. Jitka Burdová (doktorandka na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity)
Mgr. Bc. Alice Stuchlíková, Ph.D. (pedagožka na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity)
Zprostředkování výtvarných děl v Domě umění města Brna

 

Mgr. Eva Strouhalová (lektorka oddělení pro práci s veřejností Moravské galerie v Brně a doktorandka na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity)
Praxe vysokoškolských studentů v Moravské galerii v Brně

 

MgA. Andrea Demek (vedoucí oddělení pro práci s veřejností Moravské galerie v Brně)
Koncepce rozvoje činnosti oddělení pro práci s veřejností Moravské galerie v Brně

4. blok: ANIMACE

16.30–17.30 h

Výtvarná skupina Blbost: Šimon Kříž a Elsa Rauerová, Iveta Kalousková, Anna Königová, Matěj Křivánek (studentky a studenti 3. ročníku bakalářského studia na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity)
Baroko v pohybu (studentská animace vedená výtvarnou skupinou Blbost)
Moravská galerie v Brně, Místodržitelský palác, Moravské nám. 1a, 1. patro

Zprostředkování vybraných barokních děl ve stálé expozici Pohled Medúsy – evropské umění šesti století. Repríza animace uskutečněné v rámci předmětu Zprostředkování umění 1 v podzimním semestru 2014 (vyučující dr. Alice Stuchlíková, Mgr. Jitka Burdová a Mgr. Eva Strouhalová).

Nabídka animace je určena pro max. 15 přihlášených zájemců. Závazné přihlášky na animaci od účastníků konference přijímá Mgr. Jitka Burdová: 327287@mail.muni.cz, tel. 732767790.