Předchozí ročníky:

JSEM TĚLEM

Mgr. Susan Maly,
soutez@tvk-brno.cz,
776 361 829

Studentská soutěž je již tradiční doprovodnou akcí Týdne výtvarné kultury, který pořádá Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně. Jejím hlavním cílem je u mladých lidí vzbudit zájem o výtvarné umění a jím reflektovaná témata.

Šestý ročník TVK je spjat s osobností výtvarného pedagoga a teoretika umění Igora Zhoře, který v letech 1960–1970 působil na
Katedře výtvarné výchovy PdF MU a od jehož narození uplyne v roce 2015 devadesát let. Igor Zhoř se zaměřoval na zprostředkování soudobého umění a usiloval o jeho přiblížení divákům.

V návaznosti na aktuální umělecké dění zařadil předmět Akční tvorba do výuky budoucích pedagogů na brněnské katedře výtvarné výchovy. Své pedagogické zkušenosti zúročil jako jeden z iniciátorů založení Fakulty výtvarných umění VUT v Brně a později také ve funkci jejího děkana.

 

Jsem tady a teď. Jsem sám sebou, jsem i s druhými. Jsem myslí, jsem duší, jsem tělem – JSEM! Tělo je tématem, prostředkem i materiálem. Máš něco na srdci i na jazyku? Vyjádři to činem!

 

Zadání soutěže:

  • Soutěž je určena studentům středních škol a gymnázií a žákům 2. stupně základních škol.
  • Pracujte samostatně nebo v malých skupinkách (max. 6 lidí).
  • Zvolte si „TĚLO“ jako téma nebo jej využijte jako prostředek tvorby.
  • Inspirujte se akčními umělci. Jaké možnosti vám vaše tělo nabízí? Lze jej propojit s malbou a kresbou? Jak můžete tělem reagovat na okolní prostředí, na hudbu, na plynutí času? Jaké jsou vaše fyzické limity a jak je můžete zaznamenat? Navažte skrze své tělo kontakt s okolním prostředím, s přírodou, se sebou sama nebo s druhými lidmi.
  • Zdokumentujte svoji tvorbu fotografiemi nebo plošným výtvarným
    dílem.

 

Forma odevzdávaných prací a její technické parametry:
Minimálně 1 fotografie ve VYTIŠTĚNÉ i DIGITÁLNÍ podobě:
– Velikost vytištěného snímku je min. 20 x 30 cm (tj. cca formát A4) na lesklém fotopapíru.
– Velikost digitální fotografie minimálně 2304 x 3072 px (tj. rozlišení 7 Mpx) ve formátu .tiff nebo .jpeg (v nejvyšší kvalitě).

Odevzdat je možné také PLOŠNÉ VÝTVARNÉ DÍLO v originále (malba, kresba…).

Připojte soubor (.doc, .docx, .pdf) s krátkým komentářem popisujícím realizovanou aktivitu. V tomto souboru prosím uveďte jména autorů práce, název školy a ročník, který navštěvují.

Vytištěné soutěžní snímky a hmotná díla posílejte na adresu Katedry výtvarné výchovy (lze je také doručit osobně na sekretariát KVV). Obálku označte heslem: Soutěž TVK 6.

Katedra výtvarné výchovy
Pedagogická fakulta MU
Poříčí 7
603 00
Brno

Soutěžní snímky v digitální podobě posílejte na e-mail: soutez@tvk-brno.cz

Uzávěrka soutěže: 20. února 2015

Vyhlášení soutěže a vernisáž výstavy soutěžních snímků proběhne současně se slavnostním zahájením Týdne výtvarné kultury 9. března 2015.

Cena pro vítěze:
Autoři nejnápaditějších výtvarných počinů se vydají na ZAHRANIČNÍ ZÁJEZD za UMĚNÍM a získají KNIHY z nakladatelství HOST.