Předchozí ročníky:

Idea projektu

Týden veřejných dialogů s výtvarným uměním v Brně

 

Zahoříte-li pro umění, možná se nezmění vůbec nic. Ale možná váš život získá nové radosti a nová tajemství. Třeba se podaří, že právě některý z programů šestého ročníku Týdne výtvarné kultury v Brně vám otevře cestu k obrazům či sochám a přesvědčí vás, že výtvarné umění je stejně jako v minulosti i dnes nezbytnou součástí našich životů.

V průběhu Týdne výtvarné kultury vám opět brněnské výstavní instituce i vysoké školy nabízejí různé možnosti, jak se přiblížit výtvarnému umění a přemýšlet o věcech, kterých se ve své tvorbě dotýkají umělci. Můžete navštívit přednášky, tvůrčí dílny či animace a diskuse na výstavách. Jedním z programů je konference věnovaná odkazu Igora Zhoře (9. 3. 1925 – 28. 11. 1997), který jako teoretik, pedagog a výtvarný publicista pomáhal přibližovat současné umění veřejnosti. V roce 2015 si připomínáme jeho nedožité devadesáté narozeniny, jeho čtivé knihy o umění, jeho podíl na vzniku Fakulty výtvarných umění VUT v Brně a jeho nadšení pro umělecký život. Od jednoho z umělců kdysi dostal profesor Igor Zhoř pozoruhodný objekt – zvětšenou krabičku se zvětšenými zápalkami. Na krabičce je nápis: “Škrtni Zhoři, ať Ti hoří.“

Zahoříte-li pro umění, dávejte pozor, ať vám ten plamínek neuhasne. Je to vaše bohatství, které vám nikdo nikdy nemůže vzít.

ZaHořte s námi pro umění!

Na setkání s vámi na programech Týdne výtvarné kultury se těší Radek Horáček, Jana Reichel, Alice Stuchlíková, Irena Točíková, Susan Maly, Kateřina Hrušková, Nikola Březinová, Šárka Šedivá, Kamila Válková, Daniela Fišerová, Jana Nedomová a další členové organizačního týmu z Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU. A velmi rádi vás uvítají pracovníci brněnského Domu umění, Moravské galerie v Brně, Muzea města Brna, Adam Gallery, Galerie Ars i dalších institucí.

Za organizační tým

Mgr. Irena Točíková a Mgr. Kateřina Hrušková
tel: 737 349 877, 737 341 783
e-mail: info@tvk-brno.cz

 

ZaHOŘET SE NÁMI PRO UMĚNÍ!